Hvordan håndtere problemet No-shows uteblivende pasienter?

No-shows byr på problemer i helsetjenesten, så vel i den offentlige som i den private. Ved våre åtte største somatiske sykehus i Norge hadde man nesten 100 000 ledige timer stående på grunn av utebliende pasienter i 2005 noe som i tillegg til å øke ventetiden med innpå 5 % medførte tap i 50 millioners klassen for poliklinikkene. Også i den private helsetjenesten og blant fastlegene er dette et kjent fenomen.

Hvorfor og når oppstår problemet?

Det kan være mange ulike årsaker til at pasienten ikke møter til timen. For mange kan det være at man rett og slett har glemt avtalen. For andre kan det være at man føler seg frisk og at man ikke lenger ser behovet for kontroll, eller at man ikke lenger er motivert til oppfølging og behandling. Ting kan komme i veien, slik at legetimen kommer lenger ned på prioriteringslisten den dagen. Studier fra USA viser at kontrolltimer etter 4 og 6 måneder har størst prosent No-show. Det er en klar sammenheng mellom lang ventetid på timen og økning i uteblitte pasienter, til tross for at de blir krevd for uteblivelsesgebyr. Mange leger har grunnet dette sluttet å tildele pasienten kontrolltimer ved konsultasjon og isteden bedt pasienten selv ta kontakt etter f. eks. et halvt år. Bakdelen ved dette er at en del pasienter glemmer dette og får ikke det kontrollbesøket som trengs.

Hvordan kan no-shows reduseres?

Registrer no-show pasientene, mål omfanget av problemet i din praksis. Registrer hvilke dager i uken, hvilke tidspunkt og hvilken pasienttype som gir hyppigst frafall. Planlegg en strategi ut ifra disse dataene.

"Sell inn" kontrolltimen, fortell pasienten at kontrollbesøket er viktig for sykdommen og pasientens tilstand. Mange pasienter uteblir grunnet manglende motivasjon. Gi tidspunktet skriftlig og be pasienten ha timelappen på et lett synlig sted. La pasienten ta del i beslutningen ved selv å foreslå et passende tidspunkt.

Unngå å sett opp timer senere enn 3 mnd. Lengre ventetid enn 3 mnd øker frekvensen av no-shows rapid.

Innkalling ved brev/kort er en mulighet, men svært jobbkrevende for personal og koster i tillegg papir, konvolutt og porto.

Påminnelse ved oppringing, to dager før timen skal finne sted, er en god, men tungvint og resurskrevende ordning.

SMS-basert innkalling direkte til pasienten etter lister, lar seg gjennomføre enkelt og rimelig via programmer som Helserespons allmenn. Bekreftet tilbakemelding fra pasienten kvalitetssikrer ordningen, melding mottatt er melding lest.

SMS-meldingen kan valgfritt tilkobles Husk-funksjon som gir pasienten en reminder 24-48 timer før timeavtalen skal finne sted.