Oppfølgingskurs I

Deltagere: Kurset er beregnet på leger og medarbeidere som har kommet godt i gang med forberedelsene og som har registrert en bedret tilgjengelighet og en økt etterspørsel på timer. Tidspunktet nærmer seg når timesammedag skal innføres ved kontoret. Vanligvis bør dette gjennomgås 3-4 mnd etter introduksjonskurset.
Mål: Å evaluere hva som er gjort til nå, hva som fungerer og hva som ikke fungerer, og hvorfor det er slik. Å finne ut hvor man er i prosessen og få kunnskaper om nødvendige grep som bringer en videre. Forberedelser til å lansere timesammedag. Det er en fordel at så mange som mulig fra kontoret deltar
Varighet: 3-4 timer
Deltagerantall: Samlet stab ved et legesenter

Tidspunkt: Etter avtale
Pris: Etter avtale