Oppfølgingskurs II

Deltagere: Kurset er beregnet på leger og medarbeidere som har gjennomgått de to foregående kursene og som har innført timesammedag og som har fått en del erfaring med hvordan systemet fungerer. I kurset legger man vekt på problemløsning vist ved gruppeoppgaver og toveis dialog.
Mål: Å utnytte resursene ved kontoret best mulig og skape et best mulige resultat for pasienter, medarbeidere og leger. Det er viktig at så mange som mulig fra kontoret deltar.
Varighet: 3-4 timer
Deltagerantall: Samlet stab ved legekontoret

Tidspunkt: Etter avtale
Pris: Etter avtale