timesammedag grunnverdier:

  • Tilgjengelighet: Legesenteret er tilgjengelig 24t i døgnet 365 dager i året
  • Effektivitet: All ventetid er fjernet
  • Kontinuitet: Konsultasjonen skjer hos fastlegen
  • Presishet: Reduserer tiden på venterommet