timesammedag-konseptet:

Konseptet går i korte trekk ut på å øke åpne felt i timeboken gradvis slik at man til slutt ender opp med 30-65% ledige timer hver dag. Ved å bruke SMS-teknologi øker tilgjengeligheten betydelig underveis og derved etterspørselen på timer. Ved valg av SMS-system er det viktig å velge en leverandør som operer en egen mobilplattform, slik at responstiden på trafikken er kort. I motsatt fall vil pasienter ikke få tildelt time innen fristen og no-show øker. Variasjon i responstiden blant de ulike SMS-leverandørene er stor, fra sekunder til dager.
Ved å redusere antallet kontroller av kronisk syke og unødige rutine kontroller kan man gradvis øke kapasiteten på ledige timer. På den måten frigis mer og mer av timelisten. Hvor mye som skal reduseres bygger på faglige fundamenter for forsvarlig god medisinsk praksis.

Ved å gjøre de riktige grepene oppnår man i løpet av 4-6 mnd:

  • At ventetiden for konsultasjoner avskaffes.
  • Legen/sekretæren trenger ikke å holde av timer til hastekonsultasjoner eller kontroller. Man får en fleksibel timeliste med øket kapasitet for pasientenes behov for hastekonsultasjoner og samme-dag-konsultasjoner som ikke haster.
  • Forutsigbarheten for pasientene bedres, legen er i rute og pasienten kommer inn til legen til riktig tid. (som hos tannlegen!)
  • Man får et roligere arbeidsmiljø på kontoret med mindre stress og jag.
  • Pasienten blir tatt hånd om av sin fastlege som kjenner pasient og dens sykehistorie og kan løse problemet raskere og mer effektivt til større tilfredshet for pasienten
  • Legen møter dagsaktuelle problemstillinger, ikke resymeer av historiske hendelser og gamle pasient hypoteser. Dette gjør at legen kan jobbe raskere og mer presis, med enklere problemstillinger. Derved økes legens kapasitet.