Visjon

timesammedag: Tar vare på tiden ... hele året

I verdigrunnlaget er det nedfelt at man viser respekt for pasienten og dens tid, er opptatt av pasientens tilfredshet og at vi respekterer kolleger og medarbeidere ved kontoret.