NidarosKongressen

«Time samme dag» - fjerner ventetid og skaper trivsel!
Kurs 0933

20.10.2009

Her kan du laste ned foilene for de ulike foredragene:

Nidaroskongressen 2009
«Time samme dag» - fjerner ventetid og skaper trivsel!

29.06.2009

Timesammedag er tema på årets Nidaroskongress (19-23 oktober). For påmelding klikk deg inn på kongressens webside.