Hva er timesammedag?

timesammedag er en ny måte å administrere timeboken på. Systemet er utviklet ved Kaiser Permanente i California i USA for amerikanske allmennleger og har i løpet av få år fått stor utbredelse. Bakgrunnen for systemet var å redusere ventetiden for timer til allmennleger. Etter hvert har også mange poliklinikker tatt Advanced open acces i bruk og på en effektiv måte avskaffet ventelister.

Mange leger sliter med dårlig telefontilgjengelighet, og har som en følge av dette måtte basere seg på i stor grad kontroll av kronisk syke pasienter for å fylle opp dagen sin. I evalueringen av fastlegereformen påpekes det faktum at telefontilgjengeliheten er for dårlig og at ventetiden på timer til fastlegen for lang. Som en følge av dette må altfor mange av fastlegens pasienter søke hjelp på den lokale legevakten når større og mindre hendelser oppstår akutt.

I timesammedag-konseptet eksisterer det ikke ventetid for konsultasjoner hos fastlegen. Konsultasjonen finner sted i dag om legen er til stede. Om legen er borte får pasienten tilbud om time hos en kollega eller vikar, eller tilbud om å vente til fastlegen er tilbake, ca 50% velger det siste.